LIIKKUKAA - Sports For All ry

Nimi Liikkukaa! on lyhennys yhdistyksen alkuperäisestä nimestä Liikuntaa ja kulttuuria kansainvälisesti.

Liikkukaa! ry on monikulttuurisen liikuntakentän asiantuntija ja katto-organisaatio. Jäsentensä kautta sillä on vahva tuntuma ruohonjuuritason työhön.

Liikkukaa! ry:llä on noin 70 jäsenjärjestöä ja toiminta on valtakunnallista. Yhdistyksen perusti vuonna 1999 joukko opiskelijoita, jotka rakensivat liikuntahallia Helsingin Kumpulan kaupunginosaan. Siitä lähtien Liikkukaa! ry on järjestänyt monikulttuurisuuteen liittyviä liikunta- ja kulttuuritapahtumia, tukenut ja kouluttanut jäsenjärjestöjään ja osallistunut aktiivisesti monikulttuurisuutta, liikuntaa ja yhdenvertaisuutta käsitteleviin seminaareihin ja työryhmiin, sekä järjestäjän että asiantuntijan roolissa.

Liikkukaa! ry:n verkostoon kuuluu jäsenten lisäksi sekä kotimaisia että ulkomaisia yhteistyökumppaneita. Jäsenmäärän lisäämisen ja heille kohdistettavien palveluiden kehittämisen ohella Liikkukaa! ry:n vaikuttamistyön tavoitteena on laajentaa kotimaisten ja ulkomaisten kumppaneiden verkostoa ja edelleen syventää yhteistyötä niiden kanssa.

Liikkukaa! ry:llä on laaja kokemus monikulttuurisuuden asettamista haasteista ja niiden ratkaisemisesta, jota se edelleen kehittää kansallisen ja kansainvälisen verkostonsa avulla. Meiltä voit esimerkiksi tilata koulutuksia moninaisuuden hallintaan, vapaaehtoisuuden kehittämiseen ja syrjintäkysymyksiin liittyen tai kysyä neuvoa uusien yhteistyökumppanuuksien luomisessa monikulttuurisen toiminnan kentällä.

Heinäkuusta 2013 alkaen järjestön virallinen nimi on ollut Liikkukaa - Sports for All ry.