Toiminta ja Projektit    /   
MAPS

Projektit

MAPS - Monitoring attitudes and progress of social inclusion in Sports

Liikkukaa seuraa suomalaisen liikuntakentän asenteita ja kehitystä maahanmuuttajia ja maahanmuuttajien liikuntaa kohtaan ja kokoaa tietoa syrjinnästä ja muista rasismin ilmentymistä.

Euroopan jalkapalloliiton UEFAn mukaan rasismi ilmenee urheilussa useimmiten epätasa-arvoisena kohteluna ja sanallisena loukkaamisena. Liikkukaassa kentillä ja niiden laidoilla tehtyjen havaintojen mukaan ulkomaalaiset tai maahanmuuttajataustaiset urheilijat saavat myös enemmän rangaistuksia kuin kantaväestöön kuuluvat.

Maahanmuuttajataustaisilla voi olla vaikeuksia päästä mukaan seuratoimintaan tai työllistyä liikuntasektorille. He ovat myös yleensä heikommin edustettuina liikuntajärjestöjen päätöksenteossa ja heillä on vaikeuksia saada riittäviä urheilu- ja liikuntatiloja käyttöönsä.

Liikkukaa ottaa vastaan verkostonsa ja jäseniensä raportit urheiluun ja liikuntaa liittyvistä rasismitapauksista. Tällöin raporttien tulisi olla lyhyitä ja tarkkoja, sisältäen osalliset, tapahtumapaikan ja mahdolliset todistajat. Lisäksi raportista olisi tultava selville miksi tapaus oli diskriminoiva tai rasistinen.

Liikkukaan yhteistyökumppanina liikunnan suvaitsevaisuus kehityksen seurannassa on toiminut Ihmisoikeusliitto ry.

TOIMINTA LYHYESTI

  • Asiantuntijatehtävät erilaisissa julkisen hallinnon, liikunta- ja kulttuurijärjestöjen valiokunnissa ja työryhmissä
  • Liikuntaan ja muuhun kulttuuritoimintaan liittyvien projektien käynnistäminen, tukeminen ja osallistuminen
  • Jäsenpalvelut
  • Tiedottaminen jäsenten toimintaan liittyvissä ajankohtaisissa asioissa
  • Avustaminen hakemusten laatimisessa eri viranomaisille (kaupunki/kunnat,liikuntajärjestöt)
  • Avustaminen seurojen hallintoon liittyvissä asioissa (taloushallinto, kokoustekniikka, työnantajavelvollisuudet, juridiikka ja raportointi eri viranomaisille)