Liikkukaa Ry    /    Esittely

LIIKKUKAA - Sports For All ry

Esittely

Liikkukaa - Sports for All ry:ssä on myös monia erilaisia mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan erilaisten tapahtumien yhteydessä. Niissä tapaat monenlaisia ihmisiä, tutustut laajaan kirjoon erityyppisiä toimijoita ja saat kokemusta moninaisessa toimintaympäristössä työskentelystä. Osallistumme paljon mm. erilaisiin ulkotapahtumiin.

Missio:

Järjestön tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta, osallistumista yhteiskuntatoimintaan sekä henkistä ja fyysistä hyvinvointia harrastustoimintaan liittyen.

Strategia:

Toimia liikunnan suvaitsevaisuuskentän johtavana asiantuntijaorganisaationa, verkostoitua kentän keskeisten toimijoiden kanssa ja ylläpitää kosketusta ”ruohonjuuritasoon” jäsenistönsä kautta.  

Liikunnan merkitys:

Liikunnan ja urheilun merkitys yksilön sosiaalisen vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin edistäjänä on kiistaton. Tätä tukevat myös lukemattomat tutkimukset ja käytännön kokemukset. Hyvän kunnon ja henkisen virkistäytymisen lisäksi, liikunnan avulla on helppoa solmia sosiaalisia kontakteja ja näin sekä ylläpitää että laajentaa sosiaalista verkostoa.