Koulutukset ja Seminaarit    /    
Moninaisuuden Johtamisen Koulutus

LIIKKUKAA - Sports For All ry

Liikkukaa-Sports for All ry:n Moninaisuuden johtamisen ja muutoshallinnan koulutus tarjoaa motivaatiota, ideoita ja työkaluja esimiehille, johtajille ja muille toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita oman organisaationsa kehittämisestä moninaisuutta hyödyntäväksi.

Koulutuksessa tuodaan esille hyötyjä, joita tehokas moninaisuuden johtaminen organisaatiolle tuottaa. Keskeisiä asioita koulutuksessa ovat johdon rooli muutoksen eri vaiheissa sekä johdon ja alaisten yhteistyö toimivien ratkaisujen ja toimintamallien löytämisestä organisaation toimivuuden kehittämiseksi muuttuvissa olosuhteissa. Lisäksi pohditaan henkilöstön käyttäytymisen, asenteiden ja toimintatapojen muuttamista muutoksien keskellä.

Christian Thibault, toiminnanjohtaja

Puh.: +358 44 563 6067

Email: thibault(at)sci.fi